PDF Dosyalar

Burada zaman zaman arşivimize yüklediğimiz kitap ve dosyalar vardır. Bir kitabı sayfalarını elde çevirerek okumanın verdiği hazzı elbette vermez fakat buradaki kitapları piyasada ancak sahaflarda bulabilirsiniz. Okuyup okumamak size kalmış.Dosyaları; bağlantı üzerine sağ tıklayıp farklı kaydet diyerek bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Yesevilik Ve Alevi-Bektaşilik Arasındaki Benzerlikler

Aleviler ve Atatürk

Alevi Duaları Gülbanklar

Horasan’dan Anadolu’ya Bir Yol Hikayesi

Azerbaycan Safeviler Devleti – Oktay Efendiyev

Türklerin Dini – Fuat Bozkurt

Allah İle Aldatmak – Yaşar Nuri Öztürk

Bolşevizm Milli Komünizm Ve Sultan Gazliyev Fenomeni

Kanla Abdest Alanlar – Ergun Poyraz

Cengiz Han – Zeki Velidi Togan

20. yy.’da Osmanlı’nın Alevilere Bakışı ( Ordu Çepniler Örneği)

Göktanrı – Sabir Rüstemhanlı

Dede Korkut Kitabı – Mustafa Necati Sepetçioğlu

Başbuğ Atatürk Türkçüydü

Hülagü Han

Göktürkler I-II-III – Ahmet Taşağıl

Tarihte Türk Adı

Türk Dünyası Coğrafyası

Türklüğün En Eski Zamanları

Vatan Haini Vahdettin Dosyası

Türk Tarihi Kronolojisi

Atatürk Ve Türk Dili Edebiyatı Üzerine Seçme Yazılar

Alevi Bektaşi İnancının İslam Öncesi Temelleri

Türklük ve Şamanlık Wilhelm Radloff

Safevi Devletinin Kuruluşu Ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü

Umumi Türk Tarihine Giriş – A Zeki Velidi Togan

Şah Hatayi Nefesleri

Türk İhtilali’nin Düsturları ve Mahmut Esat Bozkurt

Oğuz Destanı – Reşideddin Oğuznamesi, Tercüme ve Tahlili – Zeki Velidi Togan

Üç Tarzı Siyaset – Yusuf Akçura

Türk Mitolojisinin Ana Hatları – Yaşar Çoruhlu

Türkçülük Ve Dış Türkler – Yusuf Akçura

Osmanlı Devletinin Dağılma Devri – Yusuf Akçura

Tonyukuk Yazıtı – Talat Tekin

Türk Mitolojisi – Pertev Naili Boratav

Türk Mitolojisi – Murat Uraz

Eski Türk Mitolojisi – Jean Paul Roux

Uygular – Özkan İzgi

Nihal Atsız – Osman F. Sertkaya

Kopuzdan Ezgiler – Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu

Türk, Moskof Ve Komünist – Nejdet Sançar

Nazım Hikmet Masalı – Nejdet Sançar

İsmet İnönü İle Hesaplaşma – Nejdet Sançar

Irkımızın Kahramanları – Nejdet Sançar

Hasan Ali İle Hesaplaşma – Nejdet Sançar

Gizli Komünist Belgeleri – Nejdet Sançar

Afşın’a Mektuplar – Nejdet Sançar

Türkçülük Üzerine Makaleler – Nejdet Sançar

Türkçülüğün Tarihi – Hüseyin Namık Orkun

Türk Tarihinin Bizans Kaynakları – Hüseyin Namık Orkun

Türkçülük Nedir? – Hocaoğlu Selahattin

Türkçülük Nedir? – Hasan Ferit Cansever

Mefkure Ve Türkçülük – Cafer Seydahmet

Türk Büyükleri Dizisi/ Mahmut Esat Bozkurt – Cihan Yamakoğlu

Türk Kültür Tarihine Giriş 1 – Bahaeddin Ögel

Türk Kültür Tarihine Giriş 2 – Bahaeddin Ögel

Türk Kültür Tarihine Giriş 3 – Bahaeddin Ögel

Türk Kültür Tarihine Giriş 4 – Bahaeddin Ögel

Türk Kültür Tarihine Giriş 5 – Bahaeddin Ögel

Türk Kültür Tarihine Giriş 6 – Bahaeddin Ögel

Türk Kültür Tarihine Giriş 7 – Bahaeddin Ögel

Türk Kültür Tarihine Giriş 8 – Bahaeddin Ögel

1200 Yıllık Sürgün – Ahsen Batur

Kürdoloji Yalanları – Ahsen Batur

Moğolların Gizli Tarihi – Ahmet Temir

 

Reklamlar