31 Mart Ayaklanması Ve Abide-i Hürriyet Anıtı

TARİH, 13 Nisan (Rumi 31 Mart) 1909. Yer, İstanbul Ayasofya’daki Meclis-i Mebusan binası önü. İstanbul bir gerici isyana daha tanıklık ediyordu. Derviş Vahdeti ve İttihad-ı Muhammedi örgütünün yönlendirdiği binlerce insan, ellerinde silahlar, sopalar ve yeşil bayraklarla, Meclis-i Mebusan önünde susmaksızın bağırıyorlardı. “Gávur meclis istemiyoruz!” Niye “gávur meclis”ti? Çünkü: 23 Ağustos 1909’da İstanbul’da çıkan ve 2500…

Ergenekon – Öbür Irklar Sürüyken Türklerdi Çobanları

1933 ANKARA HALKEVİ Ergenekon, Behçet Kemal Bu, Ergenekon efsanesini canlandırmaktan ziyade Ankara şahikasında doğan güneşin büyüklüğünü ve eşsizliğini tarih çerçevesi içinde göstermek Ergenekon’dan Ankara’yı görmek için yazılmış ve 27 birinci kanun Gazi gününde Ankara Halkevi sahnesinde temsil edilmiştir.

Türkmen Çehresi (Babürname)

Babürname, başlı başına bir tarih konusu olan Babürlüler devletinin kurucusu Babür Şah’ın Çağatay Türkçesi ile kaleme aldığı anılarından oluşan bir eserdir. Türkçe aslının ortaya çıkarılmasından önce bulunan Farsça eksik bir çevirisinden İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerine çevrilerek dünya çapında yaygınlaşmış ve ün kazanmıştır. Batıda bu anıları Sezar’ın anıları ile bir sıraya koymak adet olmuştur. Ancak…

Ergenekon Destanı ve Atatürk’ü Anlamak…

Kök-Türkler çağını konu alan Ergenekon Destanı, Büyük Türk Destanı’nın bir parçası olup, Türklerin, yani bizlerin, Türk toplum yaşamında yüzyıllar boyunca etkisi olarak da günümüze kadar yansımıştır… Bu müthiş destan, Bozkurt Destanının da genişletilmiş tarzda ana kaynağını içeren ve belirleyen ve gelişip büyüyen derinliğiyle, sonuçta büyük Türk soyunun kaynağına inen, gerçeklerle yoğrulmuş bir destandır. Bozkurt efsanesinin …

Eski Türk Kozmogolonisi

Kozmogonilerle mitolojilerin iki rolü vardır: Birisi bazı olayların açıklanması, diğeri okunuşunun bir ayin nitleliğine sahip olması. Türk kozmogonisini, Altay Türklerinde görüyoruz. Bunlara göre, hiç bir şey yokken yalnız iki şey vardı: Kara Han ile Su. Kara Han’dan başka gören , Su’dan başka görünen yoktu. Su, ezelden beri dalgalanan bir kaos mesabesinde idi.;bir okyanus, bir karanlık…

Dokuz Oğuz Menkıbesi

Bu menkıbe bize hem çin kaynakları, hem de iran kaynakları tarafından aktarılıyor. Bu durum da gösteriyor ki bu menkıbe eski Türklerce çok önemliydi. Çünkü, Türklerce büyük bir öneme sahip olmayan bir şey, çin ve iran gibi milletlerin dikkatini çekemezdi. Bundan başka bir menkıbeyi gerek Çinlilerin ve gerek İranlıların doğrudan doğruya Türklerden aldıkları da açıktır. Birbirinden…

Kaşgarlı Mahmud Kimdir?

Kaşgarlı Mahmud XI. yüzyılda yaşamış bir Türk bilgini, gelmiş geçmiş dilcilerin en büyüğüdür, diyebileceğimiz bir Türk dilcisidir. Bu gün için, onun hayatından çok, kişiliği ve eseri üzerinde bilgi sahibiyiz. Türk Dili Kamusu (sözlüğü) diye çevirebileceğimiz Divanu Lûgati’t – Türk ve Türk dilinin sentaksı (söz dizimi cevherleri) yani, cümle yapısı bilgileri diye çevirebileceğimiz Kitabu Cevâhirü”n-nahv fi…

Türk Yazısı, Türk Alfabesi

TÜRK YAZISI GENEL BİLGİLER Türk yazısı sağdan sola yazılır. Türk yazısında büyük harf – küçük harf ayırımı yoktur. Yazı bir taşa yazılıyor ise taş dikildiğinde sağ üst köşesinden aşağıya doğru okunur. Kelimeleri birbirinden ayırmak için (  : ) işâreti kullanılır. Bu işâret satırların ilk kelimelerinin önünde kullanılmazken, satırların son kelimelerinin sonunda kullanılır. Taş yazıtlarda birinci…

Safevi Devleti Bir Kızılbaş Türk Devletiydi

PROF. DR. OKTAY EFENDİYEV İlime sevgiyle gidildiğini biliyoruz. Onu da sevmek, içinizde duyumsamak la-zım, özümsemek lazım. Önemini içimizde duyma-mız lazım. Siz de herhalde bilimi çok seviyorsunuz ki, yıllarınızı bilime adadınız, tarih bilimine adadınız. Türk Tarihi’ne, Azeri Tarihi’ne adadınız. Birçok kitabı, makalesi olan, çalışmalarıyla haklı bir ün edinen Oktay Efendiyev, kendisini bize nasıl tanıtır, hayat hikayesini…

Babür İmparatorluğu

Babür İmparatorluğu (Babürlüler) 1526 yılında Zahireddin Muhammed Babür tarafından Delhi’de kurulmuş, varlığını 1858 yılına kadar devam ettirerek İngiliz sömürgeciliği neticesinde yıkılarak bugünün Hindistan Devletinin alt yapısını teşkil etmiştir. Babür İmparatorluğu 1526 yılında Zahireddin Muhammed Babür tarafından Delhi’de kurulmuş, varlığını 1858 yılına kadar devam ettirerek İngiliz sömürgeciliği neticesinde yıkılarak bugünün Hindistan Devletinin alt yapısını teşkil etmiştir.…

Safevi Devleti

Safevi Devleti (Safeviler), 1501 yılında kurulmuş, 1736 yılına dek varlığını devam ettirerek Azerbeycan, İran, Ermenistan, Irak, Afganistan, Türkmenistan ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hüküm sürmüş olan Şii inanışa sahip bir Türk Devletidir. Safevi Devleti, 1501 yılında kurulmuş, 1736 yılına dek varlığını devam ettirerek Azerbeycan, İran, Ermenistan, Irak, Afganistan, Türkmenistan ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hüküm sürmüş olan…

Kazan Hanlığı

Kazan Hanlığı, Moğol Hükümdarı Cengiz Han’ın torunlarından olan Uluğ Muhammed Han tarafından Rusya topraklarında 1437 yılında kurulmuş, 1552 yılına kadar varlığını devam ettirerek Slav (Rus) Devleti tarafından yıkılmıştır. Kazan Hanlığı, Moğol Hükümdarı Cengiz Han’ın torunlarından olan Uluğ Muhammed Han tarafından Rusya topraklarında 1437 yılında kurulmuş, 1552 yılına kadar varlığını devam ettirerek Slav (Rus) Devleti tarafından…

Timur Devleti

Timur Devleti, Timur Han tarafından 1370 yılında kurulmuş, kısa süre içerisinde Delhi’den Bursa’ya kadar uzanan geniş coğrafyayı hâkimiyeti altına almış, Timur Han’ın vefatı üzerine parçalanıp yıkılmış büyük Türk Devletidir. Timur Devleti, Timur Han tarafından 1370 yılında kurulmuş, kısa süre içerisinde Delhi’den Bursa’ya kadar uzanan geniş coğrafyayı hâkimiyeti altına almış, Timur Han’ın vefatı üzerine parçalanıp yıkılmış…

Harzemşahlar

Harzemşahlar, Harezm olarak anılan Aral Gölünün güneyi ile İran’ın Kuzey Doğu bölgesinde hüküm sürmüş, 1091 yılında temelleri atılarak 1138 yılında Bağımsızlığına kavuşmuş, 1231 yılında Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkılarak Anadolu Halkları içerisine kaynaşmıştır. Harzemşahlar, Harezm olarak anılan Aral Gölünün güneyi ile İran’ın Kuzey Doğu bölgesinde hüküm sürmüş, 1091 yılında temelleri atılarak 1138 yılında Bağımsızlığına kavuşmuş,…

Anadolu Selçuklu Devleti

Anadolu Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti’nin Malazgirt Savaşına müteakip olarak Anadolu’ya ayak basmasından 6 yıl sonra İznik’e kadar ilerleyen Selçuklu komutanı Kutalmış Süleyman Şah tarafından bağımsızlığı ilan edilen Türk Devletidir. Anadolu Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti’nin Malazgirt Savaşına müteakip olarak Anadolu’ya ayak basmasından 6 yıl sonra İznik’e kadar ilerleyen Selçuklu komutanı Kutalmış Süleyman Şah tarafından…

Büyük Selçuklu Devleti

Büyük Selçuklu Devleti 1037 yılında Devlet haline gelerek bağımsızlığını ilan etmiş, Bağdat kentini başkent yaparak önce Mezopotamya, sonrasında Anadolu ve İç Asya boylarına kadar sınırlarını genişleterek dönemin en büyük Türk Devleti haline gelmiştir. Büyük Selçuklu Devleti, 1037 yılında Devlet haline gelerek bağımsızlığını ilan etmiş, Bağdat kentini başkent yaparak önce Mezopotamya, sonrasında Anadolu ve İç Asya…

Gazneliler

Gazneliler, yani Gazne Devleti, İran asıllı Samani Devleti bünyesinde varlık gösteren Türk Boyları tarafından 968 yılında Kurulmuş, 225 yıl boyunca varlıklarını devam ettirip 1187 yılında Gurlular tarafından yıkılmışlardır. Gazneliler, İran asıllı Samani Devleti bünyesinde varlık gösteren Türk Boyları tarafından 968 yılında Kurulmuş, 225 yıl boyunca İç Asya’nın güneyinde varlılarını devam ettirip, Asya’da yaşayan diğer Türk…

Kıpçaklar

Kıpçaklar, diğer adıyla Kumanlar, Ötüken’den başladıkları göç yolculukları ile Karadeniz’in kuzeyine ulaşmış, Kıpçakların (Desti Kıpçak) Doğu Avrupa hakimiyetleri 1256 yılına kadar devam etmiştir. Kıpçaklar: Tarihte Kuman-Kıpçak ortak adı ile anılan toplum, iki önemli Türk Boyu olan Kumanlar ve Kıpçakların bir araya gelerek güç birliği yapmasıyla ortaya çıkmış, 1000 yıllık bir tarih süreci içerisinde Ötüken’den Avrupa’ya göç  ederek Kültürleri…

Uzlar (Oğuzlar)

Uzlar, Oğuzlar olarak bilinen kadim Ötüken boyu Göktürk Devletinin yıkılmasından sonra Asya’da tutunamamış, batıya doğru göç ederek kuzey kadareniz sahillerine kadar ulaşmış, 1068 yılında Kıpçaklar tarafından yıkılarak Doğu Avrupa’ya dağılmışlardır. Türk Tarihinin en köklü, en kalabalık boyu olan “Uzlar” (Oğuzlar), Göktürk Birliğinin yıkılmasıyla diğer Türk Boylarıyla ihtilafa düşmüş, İç Asya’daki Türk boylarıyla girdiği mücadeleler neticesinde…

Peçenekler

Peçenekler, Asya’dan kopan bir Türk boyu olarak Avrupa’ya göç etmiş, Roma İmparatorluğu ile komşu olmuş, Kuman-Kıpçak’ların baskısıyla yıkılarak 1091 yılında tarihten silinmiştir. Peçenekler, Asya’dan kopan bir Türk Boyu olarak Avrupa’ya ilerlemiş, Roma İmparatorluğu ile komşu olmuş, Hristiyanlığı benimseyerek Roma ile ilişkiler kurmuş, başka bir Türk kavmi olan Kuman-Kıpçaklar tarafından yıkılmış, Macaristan, Ukrayna, Sırbistan, Moldova gibi…

Kırgızlar

Kırgızlar, Asya’nın en kalabalık, en köklü boylarından biri olarak binlerce yıl yaşamış, günümüzde Kırgız Devleti olarak varlığını devam ettirmektedir. Kırgızlar, Asya’nın en kalabalık, en köklü boylarından biri olarak tarih boyunca kendisinden sık sık söz ettirmiş bir toplum olarak karşımıza çıkar. Köklü boy yapısı ve kalabalık nüfusu ile kimi zaman kendi idarelerinde, kimi zaman Türk Devletlerinin…

Batı Karahanlılar

Batı Karahanlılar, Büyük Karahanlı Devletinin bölünmesiyle Meveraünnehir civarında varlıklarını devam ettirmiş, Karahıtaylı istilalarına kadar Türklerin Bozkır’daki son kalesi olmuştur. Ali Tigin’in saltanat hırsı ve entrikaları Büyük Karahanlı devletini çöküş sürecine götürmüştü. Ölümünden sonra ise sular durulmamış, oğlu Yusuf Tigin, babası gibi saltanat hırsıyla hareket ederek saltana ailesi içerisinde ayrılıklara sebep olmuştu. Karahanlı Devleti bu ayrılıklarla…

Doğu Karahanlılar

Doğu Karahanlılar, Büyük Karahanlı devletinin bölünmesiyle son büyük kağan Süleyman Han liderliğinde Balasagun başkentliğinde Karahanlıların Doğu bölgesinde 168 yıl hüküm sürdüler. Karahanlıların ikiye bölündüğü yıllarda Orta Asya sınırları yeniden şekillenmişti. Bu tarihlerde Asya bozkırlarında 4 ayrı Türk devleti aynı anda hüküm sürüyordu. Hazar denizinin güneyinde Gazneliler, Doğusunda yükselen güç Selçuklular, Kafkaslarda Hazar devletinin ardılları Oğuz…