Kürtlerin Vatanı Neresi?

İsmail Beşikçi’nin hüsranı aslında Kürtçülere destek veren diğer aydınlar için de bir ders niteliğinde. Bugüne kadar Türk aydınlarının bir kısmı Kürtlerin ayrı devlet kurma hakkını savundu ve bu uğurda büyük bedeller ödedi. Ama gelinen noktada Kürtlerin niyetinin bağımsız bir Kürt devleti kurmak olmadığı ortaya çıkıyor. Çünkü Kürtler sadece Güneydoğu’yu değil tüm Türkiye’yi talep ediyor!

Hülya Avşar’dan İsmail Beşikçi’ye

Türk basını son yıllarda Türk basını dışında her şey oldu. Eğer Türkiye aleyhinde Ermeni propagandası yapacaksanız, Kürt propagandası yapacaksanız, Rum propagandası yapacaksanız, gazetelerin sayfaları, televizyonların stüdyoları sizlere açılır. Ama Türkiye’yi savunacaklar için bu kanallar tümüyle kapalıdır.

Buna rağmen bazen en Kürtçü propaganda bile Türk tezlerinin doğruluğunu ispatlayabilir. Geçtiğimiz haftalarda Hülya Avşar’ın Kürt olduğunu ispat etmek için röportaj yapmışlardı kendisiyle ama Hülya Avşar “babam Kürt dedem Türk” diyebilmişti. Türk dede ve Türk ninenin çocuğu nasıl Kürt olabilirdi ki! Kürtçüler Kürtçülük yaparken bile gerçekler ortaya çıkıyordu.

Daha enteresan bir röportajı ise İsmail Beşikçi verdi. Beşikçi daha Apo anasının karnındayken bile Kürtçülük sevdasına düşmüş bir Türk sosyologudur. Ömrünü Kürtçülüğe adamıştır ama kendisi Türktür. Kürtçülük için 17 yılını hapiste geçirmiştir ki bu süre hiçbir Kürdün içerde yatmadığı kadar uzundur.

İsmail Beşikçi’nin röportajı son derece ilginç ve Kürtlerin bıçak sırtında yapmak zorunda oldukları tercihi gözler önüne seriyor.

Beşikçi’nin önerisi Türkiye’de bir federal Kürt devletinin kurulması. Ve bu devletin kuruluşu için fazla adım atmayan Kürtleri eleştiriyor. Bu devletin kurulacağı alan olaraksa Güneydoğu’yu gösteriyor ve “Kürtler Kürtlerle yaşasın Türkler de Türklerle” diyor.

Bizim geçtiğimiz sayıda yazdıklarımızı Beşikçi böylelikle doğrulamış oluyor. “Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı”nın yılmaz savunucusu Türk aydını Beşikçi şaşkınlık içinde:? Bu kadar yaklaşılmışken Kürtler neden Kürdistan’ı kurmuyorlar diye feryat ediyor!

Kürtler neden Kürdistan’ı kurmuyor?

Beşikçi’nin hüsranı aslında Kürtçülere destek veren diğer aydınlar için de bir ders niteliğinde. Bugüne kadar Türk aydınlarının bir kısmı Kürtlerin ayrı devlet kurma hakkını savundu ve bu uğurda büyük bedeller ödedi.

Ama gelinen noktada Kürtlerin niyetinin bağımsız bir Kürt devleti kurmak olmadığı ortaya çıkıyor. Çünkü Kürtler sadece Güneydoğu’yu değil tüm Türkiye’yi talep ediyor!

Aslında asgari bir sağduyusu olan aydının bu durumu sorgulaması gerekir. Yıllardır mazlum halk rolünü oynayan Kürtler, yıllardır “vatanımızı kurtarmak için savaşıyoruz” diyen Kürtler nasıl olur da şimdi başkalarının vatanını ister!

Ama bunu görebilmek için Kürt meselesinin bir dış mesele olduğunu, Kürtlerin de tümüyle dış dinamikler tarafından kontrol edildiğini görmek gerekir. Kürtler, hak arayan bir halk değil emperyalistlerin planlarını uygulayan bir piyon halktır.

O nedenle de Kürtlerin bağımsızlığı için savaşan bir PKK’dan değil, Amerikan Ordusu’na lejyon olarak hizmet veren paralı Kürt çetesi PKK’dan bahsedilebilir.

Bu çetenin hedefi ise Kürtlerin vatanını kurtarmak değil Anadolu’yu Türklerden kurtarmaktır. Anadolu Türklerden kurtarılacak ve Rumlara, Ermenilere ve emperyalist efendilerine bırakılacaktır.

Kürt meselesinin özü de bugün için bağımsız Kürdistan’ın kurulması değil, Bizans’ın, Pontus’un ve Ermenistan’ın kurulmasıdır!

Kürtlerin nüfus savaşı

Ama piyon halk Kürtler bu amaç için kullanılırken bir tek şey düşünülmemiştir o da Kürtler.

Kürtlerin Anadolu’yu Türklerden temizlemesi için bir silahlı savaşa değil nüfus savaşına ihtiyaçları vardı. O nedenle de Apo Kürtlere “silahı olan silaha silahı olmayan karıya sarılsın” diyordu.

Bunu yaptılar ve Kürt nüfusu hızla artırıldı ve batıya göçertildi. Bizim Kürt istilası dediğimiz bu hareket bile Kürtçülerin kendileri için değil başkaları için çalıştığını göstermektedir.

Böylelikle Türkiye’nin batı illerinde ciddi bir Kürt nüfusu birikti. Öyle ki Kürtçüler için en büyük Kürt ili İstanbul’dur. Bu bir taraftan büyük bir başarıdır çünkü Türkiye’nin demografik yapısı değişmektedir. Ama bu başarı beraberinde büyük tehlikeleri de getirmektedir.

Türkiye’nin nüfusu 70 milyondur. Kürtçüler bu nüfusun 20 milyonunun Kürt olduğunu iddia ediyorlar. Rakam elbette çok yüksek ama yine de sanki doğruymuş gibi ele alalım.

Bu nüfusun yaklaşık 8 milyonu Güneydoğu’da yaşıyor. Böyle bir durumda Kürtlerin büyük bölümünün kendilerinin anavatan olarak gördükleri Güneydoğu’da yaşamadığı ortaya çıkar. Kürtlerin %40’ı “kendi vatanlarında” %60’ı ise “Türklerin vatanında” yaşıyor diyebiliriz onların mantığıyla.

O halde soralım ne arıyor bu kadar Kürt Türklerin vatanında?

Ama daha acı bir soru soralım bu Kürtlerin sonu ne olacak?

Kürtçülüğün ağababaları için hava hoştur. Ama Türkiye’nin batı illerine göçertilen Kürtleri düşünen var mıdır?

İşte İsmail Beşikçi inanılmaz bir Kürt dostluğuyla bu tehlikeyi göstermeye çalışıyor Kürtlere. Diyor ki İstanbul’da 8 milyon Kürt bile olsa orası Kürdistan olamaz.

Elbette Kürdistan olamaz Beşikçi ama Konstantinapol olabilir. Kürtler de Konstantinapol’ü ele geçirmek için savaşan Haçlı Ordusu’nun erleri!

Kürtler ve Yuhudilerin sonu

Rakamların gelişimine devam edelim. Kürtçülerin rakamlarına göre Güneydoğu hariç Türkiye’nin nüfusu 62 milyondur ve bunun da 12 milyonu Kürttür. Yani %20 Kürt, %80 Türk.

Şimdi bu %20’nin %80’i asimile etmesi mümkün müdür?

Yani batıya göçertilen 12 milyon Kürt 50 milyon Türk’ü Kürtleştirebilir mi?

Elbet olabilir ama bunun gerçekleşmesi bir 100 yılı bulur!

Demografik yasalar ortadadır normal şartlar altında 12 milyon hızlı üreyen Kürdün 50 milyon az üreyen Türkü eritmesi için bir 100 yıl gerekir.

Ama Ortadoğu’nun haritası değişmiştir bile. Kürtlere Kuzey Irak’ta bir devlet kurdurtulmuştur. Türkiye’nin batısını Kürdistan yapmak ise imkansızdır.

O zaman batıya göçertilen 12 milyon Kürdün akıbeti ne olacak?

Benzeri bir örnek İsrail devletidir. İsrail, Arapların vatanına sonradan göçertilen Yahudiler tarafından kurulmuştur. Ama bu devletin bugüne gelmesi için bile 80 yıl gerekmiştir! Üstelik arkasında doğrudan İngiliz, Amerikan askerleri olduğu halde.

Kürtler bu halleriyle Ortadoğu’nun Filistin’ini kurmaya çalışan masum Arapları değil Arapların vatanını işgal eden zalim Yahudileri takip etmektedirler.

Ama şartlar eşit değildir. Şartlar Yahudilerin Birinci Dünya Savaşı sonrası değil öncesi haline yakındır.

Birinci Dünya Savaşı öncesi Yahudi göçmenler nasıl emperyalistler tarafından korunamadı ve büyük kayıplar verdiyse Kürtler de şu anda aynı konuma girmiş durumdadır.

Biz tüm Türkiye’yi alacağız diyen Kürtçüler çok yüksekten atmaktadır ama böylesi bir keskinleşmede kaybeden 50 milyon Türk değil 12 milyon Kürt olur!

O nedenle Beşikçi’nin Kürtlere “geri dönün” çağrısı onları kurtarmak için yapılmış bir çağrı olarak algılanmalıdır.

Hakkari kimin yurdu?

Ama nereye dönecekler?

Beşikçi’ye göre Güneydoğu Kürtlerin anavatanı dolayısıyla buraya dönecekler. Hatta şöyle söylüyor “Hakkari’de tek bir Kürt yaşamasa bile burası Kürdistan’dır. Çünkü Kürt meselesi bir toprak meselesidir.”

Aslında çok doğru söylüyor ulusal mesele her zaman için bir toprak meselesidir yani vatan meselesidir.

Ama Güneydoğu Kürtlerin vatanıdır dendiği zaman orada bir gerçek saptırması var demektir.

Hakkari örneğini ele alalım biz de.

Hakkari, Türkiye, İran ve Irak sınırının birleştiği üçgen. Türkiye’nin en uç noktası. Beşikçi’nin dediği gibi burada Türk yaşamaz, DTP’nin oy oranı %90’dır.

Ama bundan 80 yıl önce böyle değildi!

1927 yılı nüfus sayımında Hakkari’nin nüfusu 25 bindi. Bunun 17 bini Kürttü, 8 bini ise Türk. Yani o zaman bile Türkler burada %25’lik bir nüfus barındırıyordu.

Peki nereye gitti bu Türkler?

Evet Türkler Kürtleşti!

Eğer rakamları 1927’den yüz yıl geriye götürürsek aynı eğilim devam edecektir. Türk nüfus çoğalacak Kürt nüfus azalacaktır.

O zaman Hakkari kimin vatanı?

Beşikçi de diğer sosyologlar da çok iyi biriler ki Hakkari de Güneydoğu’nun geri kalanı gibi Türk bölgesidir, Türk vatanıdır. Bu alanda önce Selçuklular, ardından bazı Türk beylikleri mesela Akkoyunlular, Safeviler, İlhanlılar egemen olmuştur. Son 400 yıl ise 1500-1900 arasında ise Osmanlı egemenliğinde kalmıştır.

Eğer tarihe bakacaksak Güneydoğu Kürtlerin değil Türklerin vatanıdır. Ama buralar sonradan Kürtler tarafından işgal edilmiş ve yerli Türk halkı zorla asimile edilmiş Kürtleştirilmiştir.

O nedenle Beşikçi’nin mantığı bir doğruyu ortaya çıkartmaktadır: Hakkari’de tek bir Türk yaşamasa bile orası Türk vatanıdır!

Kürtlerin vatanı neresi?

Peki Kürtlerin vatanı neresi?

Böyle bir yer yok!

Kürt, laboratuvar koşullarında üretilmiş ilk insan türüdür. Emperyalistler Doğu Sorunu’nu ortaya koyduklarında Kürt ortaya çıkmıştır.

Kürtçüler ve Beşikçi yakınmaktadır, bu kadar nüfusu olduğu halde Kürtlerin hiç devleti olmadı diye. Ama soruyu tersinden sormalılar: Devlet kurmaya yetmeyen bu nüfus Kürt mü acaba?

Beşikçi Ortadoğu’da 40 milyon Kürt olduğundan bahsediyor. Ama ne hikmetse bu 40 milyon Kürdün Kürtlük bilinci yokmuş. O nedenle de Kürdistan’ı kuramıyorlarmış!

İyi ama neden bilinçleri yok?

Beşikçi’ye göre Türklerin baskısından.

Ama ulusal bilinç daha doğuş aşamasında vardır. Bir halkı ulus haline getiren daha doğum aşamasında oluşan ulusal heyecan duygusudur. Ama Kürtlerde bu oluşmamıştır çünkü hiçbir zaman Kürt denilen bir ulus olmamıştır.

Çeşitli Kürt kabileleri olmuştur ama bunlar tarih öncesi ilkellikte nüfus örgütlenmeleridir. Tarihsel gelişim içinde de hiçbir zaman uluslaşma yönünde bir gelişim göstermemişlerdir. Batılılar geldiklerinde bu Kürt kabilelerinden bir Kürt ulusu üretmeye koyulmuşlardır ama bu da tutmamıştır. Kürt nüfusu üretilmiştir ama Kürt milleti yaratılamamıştır!

Bugün bile ortak bir Kürt dilinin olmaması, Kürt çetebaşı Apo’nun bile Kürtçe konuşamaması asimilasyonun değil tarihin bir sonucudur. Kürtler hiçbir zaman millet olamamıştır o nedenle de dilleri yoktur.

Kürtler kendilerini kurtarsın

Bu kadar Kürt ne yapılır peki?

Birinci seçenek Batılıların Anadolu’yu Türklerden temizleme savaşına katılırlar ve telef olurlar.

İkinci seçenek Güneydoğu’ya döner ve orada bir Kürt devleti kurmaya çalışırlar ama o da kâr etmez çünkü Türkler Güneydoğu’yu da Kürtlere vermezler.

Üçüncü seçenek Kuzey Irak’a inerler ve oradaki Kürt devletçiğine sığınırlar ama yine sonuç değişmez çünkü oradaki Kürtler de işgalci ve istilacıdır. Musul’da, Kerkük’te Araplar direniştedir. O devlet de yıkılacaktır.

Dördüncü seçenek her üç alanda kırılan Kürtler Zağros Dağları’na sığınır ve orada mağaralarda yaşarlar.

Ya da akla en uygun seçenek olarak bugüne kadar öğrendikleri Türkçeyi konuşarak Türklerin onlara gösterdikleri insanlığa sığınırlar ve öylece yaşarlar…

Reklamlar

Kürtlerin Vatanı Neresi?” üzerine 18 yorum

 1. bazi düzeltmelerim ve eklentilerim olacak bu yaziya,

  “1927 yılı nüfus sayımında Hakkari’nin nüfusu 25 bindi. Bunun 17 bini Kürttü, 8 bini ise Türk. Yani o zaman bile Türkler burada %25’lik bir nüfus barındırıyordu.”
  8 bin Türk, 17 bin kürt, bu 47,06% yapar.

  “Kürt, laboratuvar koşullarında üretilmiş ilk insan türüdür. Emperyalistler Doğu Sorunu’nu ortaya koyduklarında Kürt ortaya çıkmıştır.”

  Son DNA testleri kürtlerin bir Irk olmadigini, degisik milletlerin artimiklari olduklarini gösteriyor. Irk olabilmek icin ayni Genlere sahip olmak gerek, mesela Türk Irki, Türk genine sahip, Yahudi Irki yahudi genine sahip….

  Kürtler ise DNA testlerinde, Ermeni, Arap, Yahudi, Persli, Türk genleri bulundu ve kürt geni yok. Yüzlerine bakarsaniz, zaten bir birine benzemezler, ne oldugunu da cogu zaten bilmiyor, mesela Dersim yörelerinde yaygin Zaza Alevileri kürtlesmis Türk boylaridir, Malatyadada cok varlar. Sayin Halacoglu bunu arastirmalarinda kitaplarinda yazdi ama onu görevden aldilar, cünki yazilari gercek. Mesela kürdüm diyen Aleviler semahlarini Türkce yaparlar, bir kürt semahini niye türkce yapsin? cünki kürt degil Türk oglu Türk! Cogu cekik gözlüdür kafa taslari yuvarlak. Türk alevilerinin kürtlesmesine sebep veren Osmanli arap yalakasidir. Alevi katliaminda canini kurtaran Kilibas Türkler kendilerini kürt olarak tanitmaya basladilar cünki kürtler osmanli zamaninda asiri dinci olduklari icin daha cok sevilirdi.
  Kürtlerin birlik olmasini engelleyen genetik özelliklerin yaninda, din, dil özellikleri var bu yüzden kürtce ezana kürt din adamlarina yöneldiler, ortak dil calismalari var…

  Beğen

  • Elbette hoşgörülüyüz çünkü Aleviliğin gereklerinden birisidir bu. Ama hoşgörü ve insanlık denilen şey insan olana ve hak edene verilir. Hiç kimse bacağını ısıra köpeğin başını okşamaz, okşayamaz. Çünkü bu sefer de elini ısırır. Biz düşmanlarımızı tanıyoruz ve diğer kardeşlerimizi de buna karşı uyanık olmaya ve gerçeği görmeye davet ediyoruz. Siz de uyanın ve sorgulayın, araştırın. Size dayatılan tarih ve şuur bu değil.

   Beğen

  • Rahatladın mı şimdi enik soyu. Bi bok biliyorsun madem fikrini açıkla, mantıklı gelirse biz de sana inanalım. Ama o kkocaman kafanızın içinde beyin yerine saman deposu taşıdığınız için kurabileceğiniz maksimum kelime sayısı olan beş ile en fazla küfür edebiliyorsunuz, misli ile geri döneceğini bildiğiniz halde. Yorumunu yayınlıyorum ki herkes kelime haznenizi ve zeka kapasitenizi daha iyi görsün diye. Maşasınız, lağımsınız, foseptik çukurusunuz. Kısacası boksunuz ve her gittipiniz yeri batırıyorsunuz. Zağros mağarlarına geri dönün ilkel yaratıklar. Siz gitmezseniz biz zaten göndereceğiz. Toprağa bile gömülmeyecek kadar değersizsiniz soysuz yaratıklar.

   Beğen

  • “Baban” denen kro piçi şuraya açıkça yazsana ben:piçim,ermeni tohumuyum,vatansız ezik bir orospu çocuğuyum” diye……kürtler, hak arayan bir halk değil emperyalistlerin planlarını uygulayan bir piyon halktır.

   VAN ERCİŞLİ TÜRK OĞLU TÜRKLERİZ-BÜTÜN TÜRKLER BİR ORDUYUZ.TTK.

   Beğen

  • Yazarın dediği gibi bildiğin kelime sayısı beş o da ancak küfür etmeni sağlıyor. Sen söveceğine önce Arapça, Farsça, Ermenice hatta Göktürkçe olmayan 10 tane özgün kürtçe(!) kelimeyi bulup buraya sırala da zekâ seviyeni anlayalım. Yeraltı nehirleri bile bir yerde uç verir yeryüzüne çıkar. Sizin atanız, babanız kim oğlum? Urartu dersen onların dilleri de Ural-Altay dil ailesinden, Hitit dersen yine havanı alırsın. Sümer hiç deme onlar bile konglomera bir topluluk olduğu halde içlerinde Türk adı geçiyor sizin adınız geçmiyor. Bir düşün bakalım iki taşı üst üste düzgün koymaktan aciz kürt, hangi büyük medeniyetin devamı olabilir. Ulan size sıçma adabını bile askerlik yaparken öğretirdik.

   Beğen

 2. kürdlerin nüfusu 20 milyon değil,taş çatlasa 8 milyondur..Zazaları ,arapları bu nüfusun içine sokmayın.ayrıca g.doğu da sadece kürdler yaşamıyor..Çok sayıda Türkmen,zazaTürkleri,arap kökenliler vardır.

  Beğen

 3. Bu sitenin KIZILBAŞ ALEVİLİKLE ALAKASI YOKTUR SADECE SADECE aşağılık KOPLEKSİ OLAN ve KIZILBAŞ VE ALEVİ OLMAYANLAR TARAFINDAN İLKEL VE FAŞİSTLİKLERİNİ GÖSTERMEK İÇİN KURULMUŞ bayağı bir site bu siteyi bir hayli inceledim KIZILBAŞ MİLETİ ALEVİ YOL DİNİNİ İLE İLGİLİ HİÇBİR ŞEY YOK .yoz faşist ilkel ve bayağı bir site bu site var oldukça bu siteyi kuranlar ADİ VE AŞAĞILIK KOMPLEKSLERİNİ GÖRECEKLERDİR.KINIYORUM.umarım insan olmayı başarıp alevi gibi gözükmezler.

  aslanlarla ceylanlar dostur kucağımızda diyen HACI BEKTAŞI yada hiçbir milleti ırkı ayıplamayınız aşağılamayınız diyen serçeme nerede, sizin ilkel “türk faşist” zihniyenizi alevilik olarak yuturmaya çalışmanız kendi yüzünüze tükürdüğünüzün kanıtıdır.ALEVİLER HİÇ BİR IRKI YÜCELTECEK KADAR, sizin bozuk zihniyetinizin yansıması olan küçüklük içinde olmamıştır.ki kürt türk arnavut yada rum olup aleviliğe gönül veren insanları bildikçe siz ve sizin gibi ilkelik içindeki tek bir mileti yüceltmeye çalışan ilkel ve faşist insanlar sadce ve sadece “faşist insancıklar olarak” kalacaksınız.

  iyi bir deneme yapılmış kızılbaş olmayan alevi olmayan birisi tarafından yapılmış aşağılık kompleksi olan bir site bence bu siteyi kapatın en azından kendinize aynada bakma cesaretiniz olur 2 yüzlülüğünüzden kurtulmuş insanlarda “ilkel” kızılbaş aleviliğe yakışmayan “ırkçı ve faşist ” siteniz insanın ruhunu kirletmemiş olur.yani başka kapıya.

  ALEVİLİK TANRIYI İNSANDA; İNSANI TANRIDA GÖREN ; IRK DİL DİN AYRIMI YAPMAYAN HERHANGİ BİR VASAT IRKI ÜSTÜN TUTMAYAN BİR YOL DİNİDİR.ama maalesef ilkel ve çat kalem yazar misali; çat site kuranda KIZLBAŞ ALEVİ olmayanlar namertçe KIZILBAŞ ALEVİ GÖZÜKEN SİTE KURMUŞLAR BU İLKEL SİTENİN KURUCULARIDA FELSEFESİDE ALEV IŞIĞINDAN ALEVİ YOL DİNİNDEN UZAK TUTARSIZ SADECE BİR IRKI BÖĞÜREREK YÜCELTEN SAFSATA BİR SİTEDİR.BU SİTE YÖNETİCİLERİNİ KINIYOR.MERT OLMAYA DAVET EDİYORUM.

  Beğen

  • Bir önceki vatandaş en azından birkaç kelam etmiş ama o da en sonunda saçmalamış. Sen ise bariz kekosun ve bütün türdeşlerin gibi hafızanda olan ve sayısı yüzü bulmayan kelime dağarcığınla yanıt vermeye çalışıyorsun ama yetmiyor. Önce okuyun, çaldıklarınızla beraber 6000’i ancak bulan keimeleri de kullanmayı deneyin ve öyle cevap verin. Bu ülkede bir faşist varsa o da ırkçılığın babasını yapan kürtlerdir.
   Alevi Kızılbaş olmayan dediğin adam sana Baba Zünnun isyanında katılan dedesinin kim olduğunu bilecek kadar şecereye ve geçmişe sahiptir.
   Alevilikle ilgili ne yok söyle, en azından neyi bilip bilmediğini öğrenmiş oluruz ve bizim de eksikliğimizi gidermiş olursun. Diğer yorumlarınla beraber birleştiriyorum hiç müdahale etmeden, okuyucular kelime kapasiteniz daha iyi analiz etsinler diye. 2005’den beri senin gibilerle uğraşıyor bu site merak etme. Uzun süre de kapanmaya niyeti yok.

   Beğen

 4. 1.DOĞRULARI YAZMAM senin gibilerin kel alaka bakışına göre saçmalamaksa o saçmalık başımın tacıdır.eyvalalh.
  2.kekosun demişsin bu kekoları ve beni aşağılamak için kullanılan ifade olması ise bil ki benim ve tüm kekoların sen ve senin gibi türdeş faşist lerde üstün olmamız zoruna gitti ise bu üstünlük her zaman var olacak.her zaman zoruna gitmeye devam edecek ama asil kürt halkını kötülemek içinse ÇİRKİN BİR İFADE KULLANMIŞSIN Kİ SEN VE SENİN TÜRDEŞİN OLANLAR İÇİN BOYNUNUZDA TAŞIDIĞINIZ UTANÇ BELGESİDİR.BEN YİNE DE TEKRAR EDEYİM ben ne türk üm nede KÜRT tüm.Ben KIZILBAŞ ALEVİYİM.
  3.Hafızamda ki sözcük sayısı senin gibi sığlar için okyanustur boğulursun.kendini darı buğdayındaki tavuk olarak görmene ise üzüldüm..
  4.ÇALDIKLARINIZLA DEMİŞSİN NEYİN ÇALMASI HER HALDE KAFANDA O DENLİ KÜRTLERİ HAKİR GÖRÜYORSUN Kİ YAZAN KİŞİYİDE KEKO DİYEREK KENDİ AKLINLA KÜRT OLARAK GÖRÜYORSUN.BUNUN SEBEBİ AŞAĞIDA AÇIKLAMASINI YAPACAĞIM “Baba Zünnun isyanında” DAKİ CÜMLEDE GİZLİ SENDE BUNU BİLİYORSUN.o cümlelri yazarak sana iyilikte bulunuyor senin tedavi olmanı sağlamaya çalışacağım ciddi manada tedaviye ihtiyacın var.okuduklarından öğrenirsin çalmazsın.çalmadaki kastın kürt olarak gördüğün için – ki kürt değilim- kürtçeyi ki trt-6 da kürtçe yayın yapılıyor kürtçeyi çalıntı dil olarak görmen ise muhatabın ben değilim ama yeryüzünde ki her dil her din zenginlik olarak gören KIZILBAŞ ALAEVİ ULUSUNUN BİR FERDİ OLARAK BEN kürtçede dahil hiçbir dili-çalmak- yada başka bir ithamla karalayacak kadar kendi KIZILBAŞ ALEVİ DEĞERLERİNE YABANCILAŞMAMAIŞ BİRİ OLARAK KULLANDIĞINIZ İFADEDEN DOLAYI SİZİ KINIYORUM.
  5.acaba FAŞİT TÜRK; SENİN VE BENİMDE KULLANDIĞIMIZ türkçede 6000 KELİME VARMI YERYÜZÜNDE EN ÇOK KELİME İLE KONUŞANLAN DİL İNGİLİZCE VE İNGİLİZLER OLDUĞUNU HATIRLATAYIM.VE DÜNYADA türk DENİLİNCE NEDEN TÜM KÖTÜLÜKLERİN SEBEBİ SAYILIYOR BİRAZDA SEN ARAŞTIR VE ÖĞRENDE GEL çocuk
  6.IRKÇILIK kapı komşusu sadece KIZILBAŞ ALEVİ DİYE türk islamcılar tarafından MARAŞTA İNSANLARI KATLEDEN türk islamcılardır.MARAŞTA KIZILBAŞ ALEVİ DEDESİNİ CANLI CANLI FIRINA ATIP YAKAN KİŞİLERDİR ırkçılığın babası türk islamcılardır.IRKÇILIĞIN BABASI DENİLİNCE KIZILBAŞ ALEVİ ULUSUNUN 40.000 CANIN SOYKIRIMA UĞRATILDIĞI DERSİMDİR.YURTLARINDAN VATANLARINDAN SÜRGÜNE GÖNDERİLEN ŞEREFLİ HALKA ZULÜM YAPAN türk islamcılardır IRKÇI ve FAŞİST OLAN. SEN Gerçekten – ki zanetmiyorum- BİR ALEVİ İSEN DERSİMİ MALATYA ÇORUM VE UNUTMA.bu arada HATIRLATALIM SİVASTA 33 AYDIN SOYLU İNSANI YAKAN türk islamcılardır.işte ırkçılık budur yada yurtta 40 kürt öğrencinin yanmasına sebep olanlar yada roboskide uçaklar ile 35 genci gözü kırpmadan bombalayan türk islamcılardır.IRKÇI VE FAŞİTLİĞİ YAPANLAR.
  7.Bu sitenin istihbarata bağlı bir kurumla ilişkili olduğunu bilerek yazıyorum.çünkü ALEVİ KIZLBAŞ BİR SİTEDE GERÇEK KİŞİLER VARDIR SİZLER SANAL VE KORKAKSINIZ YOK BİLMEM ŞU SECEREYMİŞ BİLMEM ŞU SECEREYMİŞ GÜLÜNÇSÜN.O KADAR GERÇEKSEN YAYINLA GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTER .O KADAR SOYLU İSEN.GERÇEK KİŞİLER OLARAK YAYINLAYIN.YOK kocaman TIIIIISSSSSSSSS
  8.o denli tepeden bakıyorsun ki tepe taklak olacak insanlar gibisin bugün var ama yarın toz duman olacak kurumuş yaprak gibi.aşağıya Baba Zünnun isyanı ile ilgili cümleler yazıyorum.SENİ TEDAVİ EDECEĞİNİ UMARAK:
  Baba Zünnun isyanı;
  1.“”Bozok bölgesinde yaşayan Osmanlı yönetiminden hoşnutsuz ALEVİ KIZILBAŞ köylüler, haksızlık ve adaletsizliklere tepki duyan aşiretlerler tarafından yapılan isyandır.”” (ALMİR ALİ ÖZGÜR: burda ki ifadeye dikkat et türk demiyor kaynak direkmen ne diyor : ALEVİ KIZILBAŞ ulusundan bahsediyor SENİN GİBİLER İÇİN BİR HATIRLATMA.)
  2. “”26 Eylül 1526’da büyük çarpışmalar yaşandı. Çatışmada Baba Zünnun öldü ve önemli kayıplar veren yandaşları dağılarak dağlara çekildiler.””
  3.Gece toparlanan Baba Zünnun eylemcileri Osmanlı ordusuna saldırarak ağır bir yenilgiye uğrattılar. Bu saldırıda ağır yaralanan Hüseyin Paşa ise Sivas’a kaçtı, Sivas’ta bu yaradan kurtulamadı ve yaşamını yitirdi. Fakat üç gün sonra “Kürdistan askeri”yle yetişen Diyarbekir beylerbeyi Hüsrev Paşa Düzcuma denilen yerde isyancıları kesin yenilgiye uğratarak eylemi bastırdı.
  4.SON SÖZ ;Baba Zünnun isyanıyla bugünkü gezi isyan arasında benzerlik kurabiliriz.
  BİLİYORUM Kİ; BUNCA YOĞUNLUK HART DİSKİNİ YAKACAK VE YİNE SAÇMA CEVAPLAR YAZACAKSIN.AMA BİL Kİ çocuk SANA ACIYARAK BAKIYORUM. Bir kürt yada ermeni yada rumun kendi dışındaki bir ırk a bağlılık göstermesi ne kadar iğrenç ise KIZILBAŞ ALEVİ gençliğinin kendi halkına dahi düşman olarak karşımızda durması ise acıdır ve iğrençtir.bil ki birgün dersimli kürt alevi zulüm görürse o DERSİMLİ KIZILBAŞ HALKIMIN YANINDA DURAMIYORSAN UTANÇ DUVARINA ADINI KAZIDA ÖYLE KARŞIMIZA ÇIK.-ben DERSİMLİ yada KÜRT DEĞİLİM- KIZILBAŞ ALEVİYİM vatanım dünya ve tüm dünyada ki insanları KALLEŞ BİR AYRIMCILIK YAPMADAN SEVİYORUM.IRKÇI VE FAŞİST İNSANLARDAN TİKSİNİYORUM. DOĞRULARI BULMAYA ARAMAYA DEVAM EDEN BİR KİŞİYİM.EN İYİ BİLDİĞİM ŞEY İSE ŞUANDA SENİN çocuk DOĞRU OLMAYAN YOLDA UÇURUMA DOĞRU GİTTİĞİNDİR. TÜM KIZILBAŞ ALEVİ DEĞERLERİNİ ÇİĞNEYEREK BİR IRKIN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ GÖSTERMEYE ÇALIŞTIĞIN ZAMANININ BOŞA GEÇİRMENE ACIYORUM çocuk. ACIYORUM çünkü ACINACAK HALDESİN.KIZILBAŞ ALEVİ LER İÇİN HİÇBİR DİNİN DİĞER DİN İÇİN ÜSTÜNLÜĞÜ YOKTUR HİÇBİR IRKIN DİĞER IRKA ÜSTÜNLÜĞÜ YOKTUR.SEN SADECE İTİHAT TERAKKİ İLE BİR İĞRENÇ BİR VİRÜS OLARAK KIZILBAŞ ALEVİLİĞE BEKTAŞİLİK ARACILIĞI İLE GİREN VİRÜSÜN ulusçuluk miliyetçilik ırkçılık faşistlik ÇİBANISIN ZAMAN ÇIBANLARI TEDAVİ EDER çocuk .SENDE KENDİ HALKIN DIŞINDAKİ YAPBOZ IRKLARIN hamallığını yapmakla kalmış olursun.SECERENİ BİLECEK KADAR BİLGİ SAHİBİ BİRİ İSEN YÜZÜNÜ GİZLEMEMELİSİN.DEMEKKİ KORKAK VE KORKAKLIĞIN ZALİMLİK İLE AYNI BOYDA. YAZININ BURASINA KADAR GELDİ İSEN.KENDİ YOLUNU YENİDEN BULMAK İÇİN SEN YENİDEN OKUMAYA BAŞLAMALISIN.AKSİ TAKDİRDE İSTİHBARATALARDAN BİRİNE BAĞLI kurumların kullandığı biri olarak kalacaksın.BU TÜR SİTELER HER ÜLKEDE İSTİHBARATLAR TARAFINDAN KURULUR.BAZI ZAVALLILARIDA KULLANIR.the end. .//// YEZİD ZİHNİYETİNİN VERDİĞİ “3.KÖPRÜNÜN İSMİNİ KINIYORUM ; “3.KÖPRÜYE VERİLECEK YENİ BİR İSİM SOYLU BİR İNSANIN” İSİMİ OLSUN.” ALMİR ALİ ÖZGÜR

  Beğen

  • Evet ben istihbaratçıyım. MİT in siber propaganda bölümünde Alevilikten sorumlu masada çalışıyorum. Muhahahaga.
   İletişim diye bir bölüm var, bayağı incelediysen görmüşsündür. Edebinle tanışmak iste, gel konuşalım. Aksi takdirde veri tabanında fuzuli yer işgal ediyorsun, sabrım o kadar çok olmayabilir.

   Beğen

  • Almir Ali Özgür takma adlı kişi, baştan belirteyim ki, Wikipedia ve türevleri yerlerden destekli Alevilik öğretisi tıpkı senin gibi ne kuş olur ne karga. Yahu, Wikipediada Baba Zünnun isyanı anlatılırken Kızılbaş-Alevi köylüler deniliyor diye bu insanlar gökten zembille mi düştü. Bu kişilerin bir kökeni, soyu, bir ırk bağlantısı yok mu? O kadar cahil ve art niyetlisin ki, iler tutar bir tarafın yok. Baba Zünnun isyanını ateşliyen olayların başlangıcı 1522’de Dulkadır oymağının beyi Şehsuvaroğlu Ali Beğ’in Osmanlılar tarafından gizlice öldürülmesine kadar gider. Ki, bu Ali Beğ Osmanlı devletine çok önemli hizmetleri geçen bir kişidir. Bu ulu kişinin ölümünden sonra da belki senin yerini bile bilmediğin Bozok bölgesi (bugünkü Yozgat) ve Maraş yöresi tamamen Osmanlı vergi memurlarının denetimine girdi. İsyan, Bozok bölgesinde ki Türkmen oymaklarından Sevgülen oymağının boy beği Mûsa ve Atmaca lakaplı bir kişinin daha önderlik etmesiyle başladı nedeni de Mûsa’nın ekinliğine yazılan fazla vergidir. Mûsa beğ bunun 100 akçasının indirilmesini rica ettiyse de, bu rica kabul edilmediği gibi yanında bulunan dedelerden birinin sakalları yülünerek ve eşeğe ters bindirilerek aşağılanması üzerine 1526’da olaylar patlak verdi. Mûsa ve Atmaca Karaman beğlerbeğini yendikten sonra öldürdüler. 1527’de de Dulkadır oymağından Zünnun oğlu Sivas beğlerbeği Yakup Paşa’yı mağlup eder ve Bu olaylar Kalender Çelebi isyanına kadar kesintisiz sürer gider. Ama sıkı dur Osmanlı bu Türkmen isyanları kimlerin yardımıyla bastırır biliyor musun? Diyarbakır beğlerbeği Hüsrev Paşa’nın topladığı, o senin pek övdüğün pek sevdiğin kürt eşkıyaların yardımıyla. Hayvan herif, ulan yeryüzünde kürtten başka gönüllü emperyalist uşaklığına soyunan, aslanların avından pay çıkarmaya çalışan fırsatçı sırtlanlara benzeyen başka bir güruh daha var mı? Dersim diyorsun da Seyit Rıza denen soysuzun Alevi Türkmelere yaptığı eziyetleri, hayvan hırsızlıklarını neden söylemiyorsun. Senin gibi soysuz sopsuz bir davara ne anlatsan boş ama en azından bu sitenin başka takipçileri okusun. Alevilik senin gibi maymunların klavye arkasından sığındıkları bir olgu değildir. Oğuz’un Orta Asya’dan beri süregelen örfünün ve töresinin Anadolu’daki yorumudur.

   Beğen

  • Almir Ali Özgür…ASİL Kürt Milleti gibi bir tanımlama yapman senin PKK sempatizanı
   olduğunu belli ediyor.Faşistliğin alasını yapıyorsunuz ama nedense Faşist deyip Türke
   çemkiriyorsunuz.Yani tam da psikiyatrik tez konususunuz.PKK’ nın bebeklere bile acıma-
   yan cinayetlerine rağmen bunları desteklemeniz,asıl boynunda utanç belgesi taşıyanların
   sizler olduğunu gösteriyor.Ha…Pkk’yı desteklemiyoruz mu diyorsun…O halde iletinde
   yazdığın gibi büyük harflerle Pkk Terör örgütüdür,canları cehenneme…diyebiliyor musun?
   diyemiyorsan hadi yaylanda boyunun ölçüsünü görelim…

   Beğen

  • Almir Ali Özgür, bir de alev ışığı,alevi yol dini demişsin.Yanılmıyorsam Zerdüştlüğe gönderme
   yapıyorsun.Benim bildiğim Kızılbaşlığın Zerdüştlükle bir alakası yok.Ya tam kızılbaş olun ya da
   tam Zerdüşt.Kendinizi Türk’den ayrıştıracaksanız tam ayrıştırın.Böyle ancak hilkat garibesi bir
   ruha sahip olursunuz.

   Beğen

 5. Ruslar bütün Türk yurtlarını(Sibirya ve orta asya) ele geçirmiş, yerli Türkleri yok etmiş, sefasını sürüyor, hala bizim insanımız sünnilik Alevilik peşinde. Adam olmaları için bunların hepsini dayaktan geçirmek lazım. Diğer taraftan bugünkü sınırlarımız içinde kalan Anadolu toprakları Kürt olarak nitelendirilenlerin ana yurdu olmadığı gibi Osmanlı zamanında buralara yerleşmişlerdir. Şimdi nankörlük edip sahiplenmek istemektedirler. Talihin işine bak. iyilikten hep maraz doğuyor…

  Beğen

 6. alevilikten maksat hz aliyi sevmekse ben herkesden çok aleviyim ama ne hikmetse bunların bir çoğu ateist olarak yetişmişler doğal olrak bizde bunlara ateist5 gözüyle bakıyoruz

  Beğen

 7. Merhabalar, ben avrupadan bir sunni turkum ve yasim 43. Kurtlerin olayi ile cok yakinda takip ediyorum.oturdugum yere yakinda herhangi bir konferans veya bir konusma oldugunda katilmaya calisiyorum. Cok yazilar okudum ve cok insanlarla bu konuyu gorustum ve benim dusuncem Avrupa bu insanlari resmen kullaniyor tipki ermenileri ve araplari kullandiklari gibi. Maalesef kurt insani saf ve kandiriliyor.kurtlerin yeri nerde derseniz benim dusuncem bizim yanimizda olmalari onlar icin bulunmayan bir nimet cunku kurtler kendilerini idare edecek veya koruyacak bir yetenek gormuyorum. Bu sitede kurt veya turk alevi den bahs ediliyor. Benim oturdugum yerde iksi de var hatta en iyi arkadasim alevi bir turk. Alevi kurtler dediginizde cok komik bir olay gecti basimda ve size anlatmak isiyorum. Bizim sehirde kurt alevi dernegi var ve burda rehberlik (rehberlik deyince yanlis anlasilmasin cunku ba sahis dede olmadigi icin ben buna rehberlik diyorum)yapan sahisla zaman zaman gorusuyorum. Turk ve kurt alevilerin aralarinda cok sicak bir tartisma var avrupada o da ataturkun fografi cem evinde olurmu olmazmi diye. Bu sahis bana ataturkun fotgrafi cem evinde bulunmamasi gerektigini anlatmaya calisiyor cunku ataturk bir turk oldugu icin kurtler kendilerini kotu hissediyorlarmis. Ve bende sordum baska kimin resimleri var ve o saydi Hz Ali, Haci Bektas ve Ataturk. Bende dedimki haydi Ataturku kaldirdik cunku o bir Turk , Haci Bektasi da kaldirmaniz gerekecek cunku o da Turk ve sonunda Hz Ali yi de kaldrmaniz gerekecek cunku O da arap soyunda geliyor. Hic birsey demeden cekti gitti. Bilmiyom cunku Alevi degilim ama insallah yanlis birsey demedim cunku incitmek istemem kimseyi ama o da benim turk oldugumu bilerek cok ileri gitti.
  Saygilar
  Hiram

  Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s